Variklinės alyvos

Variklinės alyvosVariklinių alyvų darbo sąlygos priklauso nuo variklio konstrukcijos, jo eksploatacijos ir aplinkos oro sąlygų, taigi universalios alyvos, kuri tiktų visiems varikliais bet kokiomis sąlygomis, nėra. Dėl šios priežasties variklinių alyvų asortimentas tiek pagal klampą, tiek pagal kokybę, yra labai platus. Vis dėlto, jos turi bendrą bruožą – alyvas beveik visada veikia aukšta temperatūra ir degimo produktai, taigi, lyginant su kitomis (transmisinėmis ir hidraulinėmis) alyvomis, jos yra pačios sunkiausios ir turi atlikti tam tikras funkcijas:

• sumažinti trintį tarp besitrinančių paviršių ir lėtinti jų dilimą;
• aušinti detales, perduodant šilumą aplinkai;
• sandarinti sujungimus;
• apsaugoti detales nuo korozijos bei nuplaunant paviršius pašalinti teršalus ir dilimo produktus.

Kad alyva galėtų atlikti šias funkcijas, jai reikalingos šios savybės:

• klampinės (kai įvertinama stingimo temperatūra, klampa darbo ir aplinkos temperatūrose ir klampos indeksu);
• tepimo, nuo kurių priklauso detalių išdilimas (dėl mechaninių priemaišų alyvoje, jos putojimo, peleningumo, klampos);
• antioksidacinės, apibūdinančios alyvos cheminį stabilumą aukštoje temperatūroje, kurios turi įtakos dervoms, lakams, priedegoms, rūgštims susidaryti (priklauso nuo alyvos cheminės sudėties ir priedų). Įvertinamos dervų susidarymo trukmės bei termooksidacinio stabilumo rodikliais;
• plaunamosios, įvertinančios veikiančio variklio detalių galimą užteršimą oksidacijos produktais. Nustatomos variklio standartinių bandymų metu ir įvertinamos detalių užteršimo laipsniu (įtakos turi alyvos šarminis skaičius);
• antikorozinės, apibūdinančios alyvos cheminį pasyvumą metalų atžvilgiu bei galimybes apsaugoti detales nuo atmosferos korozijos (tam įtakos turi vandens bei aktyvių rūgščių ir sieros junginių kiekis, kurie patikrinami pagal švino plokštelės koroziją)
• garingumas ir užsidegamumas, turintys įtakos alyvos nuostoliams ir gaisriniam saugumui. Tai įvertinama plyksnio temperatūra.